Loading…
Back To Schedule
Thursday, September 8 • 11:00 - 12:00
WANDA NA EKRANIE - blok filmowy z okazji Roku Wandy Rutkiewicz cz. 1

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Filmy:
Tango Aconcagua - 14'film dokumentalny, 1988
reżyseria i scenariusz: Krzysztof Lang, zdjęcia; Wanda Rutkiewicz, Jacek Czerwiński, Jacek Mierosławski, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. Nagrody: 1988 Graz (Międzynarodowy Festiwal Filmów Górskich) - I Nagroda.

Temperatura Wrzenia - 31' - film dokumentalny, 1976
Reportaż o polskiej ekspedycji wysokogórskiej w góry Karakorum w 1975 roku. Wyprawie kobiecej (Anna Okopińska, Alicja Bednarz, Alison Chedwick - Onyszkiewicz, Anna Czerwińska, Ewa Abgarowicz, Halina Kruger - Syrokomska, Krystyna Palmowska, Maria Mitkiewicz, Sylva Kysylkova), kierowanej przez Wandę Rutkiewicz, towarzyszył zespół męski (Leszek Cichy, Andrzej Łapiński, Marcin Zachariasiewicz, Marek Janas, Krzysztof Zdzitowiecki, Andrzej Zajączkowski) pod kierownictwem Janusza Onyszkiewicza. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem - zdobyciem dwóch szczytów: Gasherbrum II i dziewiczego Gasherbrum III. Te znaczące w świecie alpinizmu osiągnięcia sportowe pozostają jednak w tle filmu. Realizatorzy bowiem skoncentrowali swoją uwagę na roli kierownika wyprawy, a przede wszystkim na relacjach między nim a zespołem. Dlatego też sceny ostrych dyskusji w kolejnych bazach, rozmów prowadzonych w namiotach i przez radiotelefon, obnażających konflikt między większością grupy a Wandą Rutkiewicz, zdominowały film i skupiły uwagę widza. Zarzuty wobec kierowniczki wyprawy wynikające niekiedy z prywatnych ambicji i animozji, z osobistych dramatów i rozczarowań uczestników, a niekiedy mających uzasadnienie w "dyktatorskich" metodach działania Wandy Rutkiewicz, dotyczą zarówno jej decyzji na poszczególnych etapach wyprawy, jak i stylu ich podejmowania. Spory, w których emocje dochodzą do tytułowej "temperatury wrzenia", nie przesłaniają jednak całkowicie samego wyczynu. Kamera rejestruje też inne wydarzenia związane z wyprawą: przygotowania zespołu do ekspedycji, negocjacje ze zbuntowanymi tragarzami pakistańskimi, stopniową, mozolną realizację zadań, zakładanie baz i wytyczanie tras, walkę z zimnem, własnym zmęczeniem i słabością, i wreszcie zakończony sukcesem atak na szczyt. [TVP]


Gdybyś przyszedł pod tę ścianę - 16' - film dokumentalny, 1985 
Relacja z wyprawy alpinistycznej Wandy Rutkiewicz na szczyt Aconcagua w roku 1985 z ukazaniem materiałów archiwalnych z wyprawy francuskiej na ten szczyt w 1954 roku. [TVP]


Thursday September 8, 2022 11:00 - 12:00 CEST
4. Scena Basecamp Setter
  filmy